Promoting comprehensive policies to end gender-based violence in research and higher education.

Our
objectives.

The EU-funded GenderSAFE project will support research and higher education institutions in establishing safe, inclusive, and respectful environments by setting up comprehensive policies to effectively counteract gender-based violence.

Increasing robustness of zero-tolerance policies by building a common policy discourse in the EU reflecting state-of-the-art theoretical debates, including attention to power and intersectionality, mobility and precarity,

Facilitating the uptake and ownership of a zero-tolerance approach to gender-based violence policies through mutual learning, exchange, and co-design in a Community of Practice, involving multiple circles of various types of stakeholders,

Building institutional capacities to set up and implement gender-based violence policies through training of responsible staff and officers.

Creating a knowledge base on the uptake and contents of zero-tolerance policies at RPOs in the EU through a data collection and monitoring system.

Raising awareness and creating uptake through carefully designed communication, dissemination, and advocacy activities.

Latest news

Introductory training on gender-based violence in academia and the 7P framework [in Czech]

Introductory training on gender-based violence in academia and the 7P framework [in Czech]

Toto školení se věnuje řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí za pomoci tzv. modelu 7P vyvynutého v rámci projektu UniSAFE: prevalence, prevence, pomoc, postih, poskytování služeb, partnerství a politiky. Účastnictvo získá přehled o hlavních politických rámcích a prioritách EU zaměřených na řešení genderově podmíněného násilí ve vysokém školství a výzkumu, seznámí se s konkrétními kroky a inspirativními postupy, které již byly v jiných evropských institucích zavedeny.

read more

Six project partners

Subscribe to our newsletter

Keep up to date with the latest project news, developments, and results.