Introductory training on gender-based violence in academia and the 7P framework [in Czech]

  Úvodní školení o genderově podmíněném násilí v akademickém prostředí a model 7P _____ Introductory training on gender-based violence in academia and the 7P framework   25 June, 09.30 – 15.00 CEST   Toto školení se věnuje řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí za pomoci tzv. modelu 7P vyvinutého v rámci projektu UniSAFE: prevalence, prevence, […]